Sitemap

Det finns några sätt att sortera data på Google Kalkylark: efter kolumn, efter rad och efter typ.

För att sortera data i en enda kolumn, använd knappen Sortera ( ). För att sortera data i flera kolumner, klicka på den första kolumnrubriken och använd sedan pilknapparna för att välja de andra kolumnerna.För att sortera data i en rad, klicka på rubriken för den raden och använd sedan pilknapparna för att välja olika rader.För att sortera data i en tabell efter typ, klicka på en av tabellens rubriker (som "Datum") och använd sedan pilknapparna för att välja olika typer av celler (som text eller siffror).

Kan jag sortera efter kolumn på Google Sheets för Android?

Ja, du kan sortera på Google Sheets efter kolumn på Android.Att göra detta:

  1. Öppna Google Kalkylark på din Android-enhet.
  2. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Nytt dokument.
  3. I dialogrutan Nytt dokument väljer du alternativet Kolumner från menyn till vänster och klickar sedan på OK.
  4. I kalkylarket som öppnas väljer du någon av kolumnerna som du vill sortera data till (till exempel A till Ö).
  5. För att sortera efter: menyalternativ, klicka i textfältet bredvid och välj ett sorteringsalternativ (till exempel Stigande eller Fallande).
  6. Klicka på Sortera celler och klicka sedan på OK för att spara dina ändringar.

Hur kan jag filtrera mina data på Google Sheets för Android?

Det finns några sätt att sortera data på Google Kalkylark för Android.

Ett sätt är att använda Sorteringsfunktionen i Data-menyn.Detta låter dig välja hur dina data ska sorteras, inklusive stigande eller fallande ordning, efter kolumn och efter typ (datum, nummer, text).

Ett annat sätt att sortera data är att använda filtren i menyn Filter.Du kan filtrera dina data baserat på värden i specifika kolumner eller rader.

Du kan också använda sökfältet högst upp på arket för att snabbt hitta specifika värden.

Vilken ordning sorterar Google Kalkylark i på Android?

Hur sorterar jag data i Google Sheets?Det finns några sätt att sortera data i Google Kalkylark.Du kan använda sorteringsverktygen i verktygsfältet, eller så kan du använda menyn Sortera och filtrera. Du kan också använda kortkommandon för att snabbt ändra ordningen på dina data. För att sortera efter en kolumn, klicka på dess rubrik och klicka sedan uppåt eller nedåtpil. Om du vill sortera efter flera kolumner håller du ned Ctrl medan du klickar på varje kolumns rubrik. För att vända ordningen på dina data, markera den och klicka sedan på vänster- eller högerpilen. Du kan också filtrera dina data med hjälp av filter.För att lägga till ett filter, klicka på fliken Filter och välj sedan Lägg till filter....Därifrån kan du ange vilka kriterier som ska användas när du filtrerar dina data.

Tar sortering av data i Google Sheets bort någon information?

Ja, sortering av data på Google Sheets raderar all information.Detta beror på att sorteringsalgoritmen sorterar alla data i en kolumn alfabetiskt och tar sedan bort dubbletter.Så om du har två poster i en kolumn som är exakt lika, kommer sorteringsalgoritmen att ta bort en av dem.

Om du vill behålla din data intakt men ändå sortera den annorlunda kan du använda en annan sorteringsmetod.Du kan till exempel använda knapparna i stigande eller fallande ordning i verktygsfältet för att ändra hur dina data sorteras.

Var kan jag hitta alternativet att sortera mina data på Google Sheets för Android?

Det finns några sätt att sortera din data på Google Kalkylark för Android.

Ett sätt är att använda funktionen Sortera efter i menyn Data.Detta gör att du kan sortera dina data efter kolumnrubrik, stigande eller fallande ordning, eller alfabetiskt.

Ett annat sätt är att använda filtren i menyn Filter.Du kan filtrera din data baserat på specifika värden, värdeintervall eller villkor.

Slutligen kan du också använda verktyget Snabbfilter i verktygsfältet för att snabbt filtrera dina data.

Hur vänder jag om ordningen på mina sorterade data på Google Sheets för Android?

Det finns några sätt att sortera data på Google Kalkylark för Android.Du kan använda knappen Sortera i verktygsfältet, eller så kan du använda menyalternativet Sortera efter.

Om du vill ändra ordningen på dina data kan du använda knappen Omvänd sortering i verktygsfältet eller menyalternativet Omvänd ordning.

Finns det något sätt att spara mina sorterade data som ett nytt ark på Google Sheets för Android?

Det finns inget specifikt sätt att spara dina sorterade data som ett nytt ark på Google Sheets för Android, men du kan använda sorteringsfunktionen för att organisera din data i vilken ordning du vill.Du kan också använda filter och andra funktioner för att ytterligare förfina dina sökresultat.

Tutte le categorie: Datorer och elektronik