Sitemap

Điều hướng nhanh chóng

Có một số cách để sắp xếp dữ liệu trong Google Trang tính.Bạn có thể sử dụng chức năng sắp xếp, có sẵn trên cả phiên bản Google Trang tính dành cho máy tính để bàn và điện thoại di động.Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ bộ lọc để lọc dữ liệu của mình theo các tiêu chí cụ thể.

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu của mình theo thứ tự bảng chữ cái, bạn có thể sử dụng chức năng sắp xếp A-Z.Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu của mình theo số, bạn có thể sử dụng chức năng sắp xếp theo số.Cuối cùng, nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu của mình dựa trên một cột khác với thứ tự mặc định của nó (ví dụ: nếu bạn đã tạo một cột mới có chứa ngày tháng), bạn có thể sử dụng tính năng sắp xếp trong hộp thoại Sắp xếp.

Sắp xếp trên google sheet pc hoặc mac:

  1. Mở Google Trang tính và nhấp vào Tệp> Mới> Trang tính.
  2. Trong hộp thoại Trang tính Mới, nhập tên cho trang tính của bạn và bấm OK.
  3. Trên tab Trang đầu của cửa sổ bảng tính, bên dưới Cột, hãy bấm vào Sắp xếp.
  4. Trong hộp thoại Sắp xếp xuất hiện, chọn Thứ tự bảng chữ cái hoặc Số từ menu thả xuống rồi bấm OK.
  5. Để thay đổi cách sắp xếp các hàng trong mỗi cột, hãy chọn một trong các tùy chọn này từ bên dưới Sắp xếp hàng: Tăng dần (các hàng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần), Giảm dần (các hàng được sắp xếp theo thứ tự giảm dần), Tùy chỉnh (bạn chỉ định cách các hàng sẽ được sắp xếp) . Bấm OK khi hoàn tất.
  6. Đóng tất cả các cửa sổ và tab đang mở khác trên máy tính của bạn để chỉ Google Trang tính được mở.Sau đó nhấn Ctrl + F11 (hoặc Cmd + F11) để chuyển sang chế độ toàn màn hình.
  7. Để quay lại chế độ xem bình thường, hãy nhấn phím Esc, sau đó nhấn phím F11 hoặc chỉ cần nhấn lại F11 ở bất kỳ đâu bên trong cửa sổ tài liệu Google Trang tính.
Tất cả danh mục: Máy tính và điện tử